LONGIN GLIJER

Biogram

Urodził się 1 stycznia 1930 w Kowlu na Wołyniu, jako najmłodszy z trzech synów Anieli z domu Finkowskiej, krawcowej i Pawła Glijera, policjanta. Wczesne dzieciństwo spędził z rodziną w Niesuchojeżach w województwie wołyńskim. Gdy ojciec podjął pracę w podkowelskim Karasinie, rodzina przeprowadziła się do Kowla. Tam Longin Glijer uczęszczał do szkoły powszechnej.
Wybuch wojny zaskoczył całą rodzinę na wakacjach w Karasinie i rozdzielił ją. Ojciec został zmobilizowany i wysłany do Kowla, skąd uciekł w chwili zajęcia miasta przez Armię Czerwoną. Matka i trzej synowie szukali schronienia w leśniczówce pod Karasinem, potem w Karasinie, by wreszcie wrócić do rodzinnego domu w Kowlu. Stamtąd, nocą z 13 na 14 kwietnia 1940 zostali przez Sowietów zesłani na Syberię, do wsi Kaczyry nad Irtyszem.
Najstarszy brat został żołnierzem Armii Andersa.
Longin Glijer, z matką i drugim bratem powrócił do Polski w ramach repatriacji, w 1946 roku. Rodzina, do której dołączył ojciec, zamieszkała w Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. Longin Glijer ukończył eksternistycznie szkołę podstawową i uczył się w średniej szkole ogólnokształcącej. Uczęszczał też do średniej szkoły muzycznej w Lublinie.
Po maturze przeprowadził się do Warszawy,. Kontynuował edukację muzyczną i studiował na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1962 roku obronił doktorat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie technologii drewna, wykładowcą akademickim, autorem wielu publikacji.
Jest także zawodowym śpiewakiem, od 1953 roku związał się z chórem Filharmonii Narodowej, a od 1956 roku pracował w Chórze Polskiego Radia. Przez wiele lat był także członkiem chóru Harfa i Warszawskiego Zespołu Chorałowego. Brał udział w kilku inscenizacjach teatralnych Kazimierza Dejmka.
Mieszka w Warszawie.


Rozmowę wideo nagrał Dominik Czapigo w 2010 w Warszawie, sygnatura AHM_V_0084.