AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY

czerwone koło jak tło tekstu wprowadzającego

Przedstawiamy prawie 400 relacji biograficznych pochodzących z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Jest to tylko niewielka część tego liczącego ponad 6 000 wywiadów zbioru. W ten sposób chcemy jednak po raz pierwszy w Polsce udostępnić online pełne, wielogodzinne świadectwa historii mówionej.

Po bezpłatnym zarejestrowaniu się otrzymają Państwo dostęp do ponad 2200 godzin nagrań audio i wideo, połączonych z transkrypcjami. Relacje wzbogacone zostały o zdjęcia archiwalne rozmówców. Ponadto odpowiednie narzędzia pozwolą Państwu na przeszukiwanie zamieszczonych wywiadów i zdjęć pod kątem zagadnień, które zostały w nich poruszone.

Mamy nadzieję, że ten szczególny materiał źródłowy stanie się dla Państwa inspiracją w pracy edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej.