Dofinansowanie

Program Kultura Cyfrowa 2023

Od lutego 2023 w ramach kolejnej odsłony projektu „Zapomniani świadkowie XX wieku. Udostępnienie online pełnych relacji biograficznych” dotowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (program „Kultura cyfrowa 2023”) opracowujemy kolejne nagrania i fotografie archiwalne ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej DSH i OK. Do końca roku udostępnimy w serwisie relacjebiograficzne.pl 30 pełnych, spisanych relacji biograficznych (audio i wideo) oraz około 300 zdjęć. Ponadto wybrane materiały audiowizualne zostaną dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (podpisy polskie, audiodeskrypcja) oraz wyposażone w napisy w języku angielskim w celu udostępnienia wybranych materiałów osobom posługującym się językiem polskim w stopniu ograniczonym (Polonia, użytkownicy zagraniczni). Wybrane materiały zostaną opublikowane jako projekty specjalne na wydzielonej podstronie serwisu, a także na innych platformach (takich jak YouTube) umożliwiających dotarcie do szerszego kręgu odbiorców. Przewidywany zakres prac: audiodeskrypcja – 1 film krótkometrażowy; napisy polskie i angielskie – 1 film krótkometrażowy, 2 archiwalne nagrania wideo.
Ponadto w ramach serii „Historia mówiona dla nauczycieli” zostaną opracowane i opublikowane kolejne materiały edukacyjne oparte na zasobach serwisu, przeznaczone do wykorzystania w czasie lekcji historii w liceum (w sumie ok. 30 nowych fragmentów dźwiękowych wraz z plikami PDF zawierającymi podstawowe informacje na temat zaprezentowanych świadectw, transkrypcje nagrań oraz pytania pomocnicze, ułatwiające wykorzystanie tych źródeł w pracy z uczniami).

Relacjebiograficzne.pl to największy w Polsce serwis udostępniający historię mówioną online, który powstał i jest rozbudowywany dzięki kolejnym dotacjom MKiDN z programu „Kultura cyfrowa".

Koordynatorka projektu: Joanna Rączka (e-mail: j.raczka@dsh.waw.pl)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 112 320 zł; całkowita wartość projektu: 223 340 zł.

Program Kultura Cyfrowa 2021

Od kwietnia 2021 w ramach dwuletniego projektu „Zapomniani świadkowie XX wieku. Udostępnienie online pełnych relacji biograficznych – kontynuacja” dotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura cyfrowa 2021” opracowaliśmy i udostępniliśmy w serwisie relacjebiograficzne.pl kolejne nagrania i fotografie archiwalne: 80 pełnych, spisanych relacji biograficznych (audio i wideo) oraz ponad 930 zdjęć. Ponadto serwis został poddany analizie pod kątem rozwiązań przyjaznych dla użytkownika i zoptymalizowany. Aby ułatwić odbiorcom pierwszy kontakt z relacjami biograficznymi, utworzona została osobna podstrona zawierająca materiały edukacyjne i popularyzatorskie oraz materiały przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Wybrane projekty zostały przetłumaczone na język angielski (w tym film „Niespodzianka '89” w reż. Agnieszki Uścińskiej oraz film „Wrzesień 1939 w Warszawie we wspomnieniach świadków” przygotowany przez zespół AHM).

W ramach dofinansowania w 2021 roku powstał cykl artykułów wprowadzających w świat historii mówionej – „Wędrówki po historii mówionej, czyli subiektywny przewodnik po relacjach świadków historii”. W 2022 roku z myślą o nauczycielach przygotowaliśmy materiały edukacyjne „Historia mówiona dla nauczycieli”. W serwisie w sekcji „Projekty specjalne” zostały umieszczone wybrane wspomnienia naszych rozmówców, z indywidualnej perspektywy ukazujące wydarzenia i problemy poruszane w szkole na lekcjach historii. Mają one postać 19 kilkuminutowych montaży audio i wideo, nawiązujących tematyką do poszczególnych zagadnień przewidzianych w podstawie programowej nauczania historii w szkołach średnich. Do fragmentów dźwiękowych dołączono pliki PDF zawierające podstawowe informacje na temat zaprezentowanych świadectw, transkrypcje nagrań oraz pytania pomocnicze, ułatwiające wykorzystanie tych źródeł w pracy z uczniami.

Relacjebiograficzne.pl to największy i najnowocześniejszy w Polsce serwis udostępniający historię mówioną online, który powstał i jest rozbudowywany dzięki kolejnym dotacjom MKiDN z programu „Kultura cyfrowa”.

Koordynatorka projektu: Joanna Rączka
Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Kultura cyfrowa” w kwocie 217 600 zł.