ZOFIA DOBOSIEWICZ

Biogram

Urodziła się 24 września 1916 (lub 1917) w Skulsku w Wielkopolsce. Nazwisko panieńskie: Krajewska. Ojciec był m.in. działaczem samorządowym (sekretarzem gminy w Skulsku) i pomocnikiem notariusza w Piasecznie. Matka pochodziła z zamożnej rodziny młynarza. Zofia Dobosiewicz miała trzy rodzone siostry, wszystkie przyszły na świat się w Skulsku. Rodzina mieszkała m.in. w Skulsku, Marcewie i Słupcy (miejscowości w Wielkopolsce). Zofia Dobosiewicz uczyła się w szkołach powszechnych w Skulsku (sześć lat) i Słupcy (rok). Ukończyła seminarium nauczycielskie w Zgierzu pod Łodzią (była ostatnim rocznikiem przed reformą likwidującą ten typ szkół). Mieszkała w internacie. Była harcerką. Maturę zdała w 1937 roku. Nie mając widoków na pracę w szkolnictwie powszechnym przez rok udzielała prywatnych korepetycji. Wyszła za mąż za Stanisława Dobosiewicza (1910-2007), znanego teoretyka szkolnictwa, działacza społecznego i pisarza, w czasie okupacji niemieckiej więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych. W czerwcu 1939 Zofia Dobosiewicz urodziła pierwszego syna, Zbigniewa. Jesienią 1939 rodzina została przez Niemców wyrzucona z domu w Słupcy i przeniesiona do baraków. W kwietniu 1940, gdy małżonkowie przebywali w Makowie Mazowieckim, Stanisław Dobosiewicz został aresztowany (w ramach szerszej akcji przeciw polskiej inteligencji). W obozach koncentracyjnych przebywał do końca wojny. Po około miesiącu zabiegów Zofia z dzieckiem dostała pozwolenie od Niemców na powrót z Makowa do Słupcy. Przez cały okres okupacji niemieckiej Zofia Dobosiewicz pracowała m.in. prowadząc księgi rachunkowe i sprawy administracyjne w firmie samochodowej zatrudniającej Polaków. Zaraz po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkole powszechnej w Słupcy. W połowie 1947 roku przeniosła się do męża, który wcześniej rozpoczął pracę w Poznaniu. W 1948 roku urodziła drugiego syna, Włodzimierza. Od końca lat 40. rodzina mieszkała w Warszawie. Zofia Dobosiewicz próbowała pracować w zawodzie nauczycielskim, ale wkrótce zrezygnowała. W latach 50. przez trzy lata mieszkała w Paryżu, gdzie mąż pracował w polskiej szkole średniej. Po powrocie z Paryża Zofia Dobosiewicz krótko pracowała w Ministerstwie Oświaty. Następnie przez dwadzieścia trzy lata była redaktorem w Wydawnictwie Komunikacji i Łączności. Stamtąd przeszła na emeryturę.
Rozmowę audio nagrała Katarzyna Madoń-Mitzner w latach 2011-2012 w Warszawie, sygnatura AHM_3446.