Wyszukaj słowa w nagraniu
Pomoc  
[[frag.start]]
Korzystaj ze wszystkich funkcji i zasobów archiwum za darmo i bez ograniczeń
   

Mikołaj Turkowicz - biogram

Urodził się 23 listopada 1940 w Boćkach jako najmłodsze z czworga dzieci Marii z domu Chwaszczewskiej i Antoniego Turkowicza. Rodzice byli rolnikami. Mikołaj Turkowicz jako dziecko pomagał w gospodarstwie rodziców. Uczył się w szkole podstawowej w Boćkach, następnie ukończył liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, szkołę policealną przysposobienia rolniczego i studium nauczycielskie na kierunku rolnym. Następnie pracował w szkole podstawowej w Boćkach jako nauczyciel przedmiotów rolniczych, przejął też nadzór nad rodzinnym gospodarstwem rolnym. 
Mikołaj Turkowicz od dzieciństwa wykazywał zainteresowanie muzyką. W szkole podstawowej śpiewał i grał w szkolnym zespole „Małe Mazowsze”, a po maturze został członkiem lokalnego zespołu ludowego „Boćkowiak”. W kolejnych latach uczył się w Ludowym Instytucie Muzycznym, ukończył też kursy instruktorskie uprawniające go do prowadzenia zespołów ludowych. Organizował życie artystyczne w Bielsku Podlaskim i Boćkach. Kierował zespołami „Małe Podlasie”, „Klekociaki”, „Figlarne Dziewczęta”, pracował też w ognisku muzycznym w Boćkach. W Bielsku Podlaskim założył m.in. zespół „Promyki”, zespół wokalny przy liceum medycznym i zespół przy PSS „Społem”. W 1972 roku został zatrudniony jako nauczyciel w Zespole Szkół Rachunkowości Rolnej w Bielsku Podlaskim, gdzie założył zespół ludowy „Podlaskie Kukułki”. Koncertował w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Wielokrotnie brał udział ze swoimi zespołami w Harcerskich Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, na których otrzymał szereg nagród i wyróżnień. 
Był wybitnym znawcą podlaskiej kultury ludowej i nauczycielem wielu pokoleń młodzieży. W latach 70. i 80. prowadził ze swymi podopiecznymi badania terenowe na Podlasiu. W rezultacie zebrał bogaty materiał etnograficzny (pieśni, tańce, zwyczaje i obrzędy ludowe), który posłużył jako baza do opracowania repertuaru prowadzonych przez niego zespołów. 
Zmarł 9 kwietnia 2022.

Rozmowę audio nagrały Teresa Modzelewska i Magdalena Stopa w 2017 roku w Bielsku Podlaskim i Boćkach, sygnatura AHM_3455.

Mikołaj Turkowicz - galeria