Wyszukaj słowa w nagraniu
Pomoc  
[[frag.start]]
Korzystaj ze wszystkich funkcji i zasobów archiwum za darmo i bez ograniczeń
   

Jan Gul - biogram

Urodził się 23 czerwca 1935 w Nurcu na Podlasiu jako najmłodsze z trojga dzieci Nadziei z domu Czyżewskiej i Aleksego Gula. Ojciec zmarł cztery miesiące przed jego narodzeniem. Matka wyszła ponownie za mąż. Rodzina miała niewielkie gospodarstwo.
Jan Gul spędził okres II wojny światowej w rodzinnej wsi. Pomimo bardzo młodego wieku dobrze zapamiętał początek działań wojennych. Był także świadkiem walk partyzanckich w okolicznych lasach. Naukę rozpoczął dopiero po wojnie, jako dziesięciolatek. Ukończył ośmioklasową szkołę podstawową w Nurcu. Od wczesnego dzieciństwa, jeszcze w trakcie lat szkolnych, pracował zarobkowo u zamożniejszych gospodarzy przy pasieniu krów. 
W latach 1955–1957 odbywał służbę wojskową w WOP w Szczecinie i w Świnoujściu. Po jej ukończeniu pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych na stanowisku kafarzysty, jednak zrezygnował z tej posady ze względu na złe warunki i wypadki przy pracy. W 1958 roku wrócił do Nurca, gdzie zajął się rodzinnym gospodarstwem, które prowadził najpierw razem z rodzicami, potem z żoną, następnie z dorosłymi dziećmi. 
W latach 50. zajął się kowalstwem. W 1962 roku otworzył własną kuźnię, którą prowadził przez ponad dwadzieścia lat. Doświadczył szeregu przemian w tej branży, spowodowanych głównie elektryfikacją i stopniowym zastąpieniem koni gospodarczych maszynami rolniczymi. 
Jego drugą pasją, obok kowalstwa, było pszczelarstwo, którym zajmuje się z krótkimi przerwami od 1958 roku do dziś. 

Rozmowę audio nagrała Teresa Modzelewska w 2017 roku w Nurcu, sygnatura AHM_3482.

Jan Gul - galeria