Eugenia Chmielewska

Wyszukaj słowa w nagraniu
Pomoc  
[[frag.start]]
Korzystaj ze wszystkich funkcji i zasobów archiwum za darmo i bez ograniczeń
   

Eugenia Chmielewska - biogram

Urodziła się 20 lipca 1931 w Orli na Podlasiu. Jej rodzice posiadali własne gospodarstwo rolne. Ojciec, Grzegorz Piotrowski, po wojnie przez wiele lat był sołtysem. Z okresu przedwojennego Eugenia Chmielewska zapamiętała wiele szczegółów dotyczących życia codziennego, w tym także miejscowej społeczności żydowskiej.
W 1938 roku Eugenia Chmielewska rozpoczęła naukę w polskiej szkole powszechnej. Podczas okupacji sowieckiej uczęszczała do szkoły, w której językiem nauczania był białoruski, później uczyła się w szkole zorganizowanej przez niemieckich okupantów. Po wyzwoleniu kontynuowała naukę w szkole polskiej, ukończyła trzyletnią szkołę zawodową o profilu handlowym w Bielsku Podlaskim oraz zaoczne liceum w Białymstoku. 
W 1952 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Łomży. Po kilku latach powróciła wraz z rodziną do Orli. Pracowała jako księgowa – najpierw w urzędzie gminy, potem w miejscowej szkole podstawowej. W wywiadzie podzieliła się licznymi obserwacjami dotyczącymi zmian społecznych i ekonomicznych, które zachodziły w Orli po drugiej wojnie światowej.
Od 1986 roku jest na emeryturze. Nadal mieszka w Orli. 

Rozmowę audio nagrała Anna Wylegała w 2010 roku w Orli, sygnatura AHM_1873. 

Eugenia Chmielewska - galeria