Wyszukaj słowa w nagraniu
Pomoc  
[[frag.start]]
Korzystaj ze wszystkich funkcji i zasobów archiwum za darmo i bez ograniczeń
   

Anna Bando - biogram

Urodziła się 23 lutego 1929 w Warszawie, gdzie spędziła dzieciństwo. 
Na początku września 1939, w czasie pierwszego bombardowania Warszawy uciekła - wraz z matką, Janiną Stupnicką i babcią - na wschód. Na Wołyniu rodzina zawróciła i dotarła do Brześcia. Janina Stupnicka i Anna Bando wkrótce wróciły do Warszawy. W czasie okupacji matka Anny Bando zaangażowała się w konspirację. Wyrabiała fałszywe meldunki w piwnicach Teatru Wielkiego. W 1942 roku wraz z Anną Bando wyprowadziła z getta Żydówkę - Lilianę Alter (mieszkały razem do powstania, po wojnie Liliana Alter wyjechała do Francji).
Anna Bando należała do Szarych Szeregów, w powstaniu warszawskim służyła jako sanitariuszka. Po upadku powstania opuściła Warszawę w kolumnie cywilnej (przez Wolę) i razem z matką znalazła się w obozie w Pruszkowie. Wkrótce, wraz z matką, wydostała się obozu, przejechała do Słomnik, a potem do majątku w Kraszewie. Po wejściu Armii Czerwonej wróciła do Warszawy.
Janina Stupnicka wyjechała do wujostwa, do Łochowa, potem, w 1946 roku, do Gdańska. Tam zajęła się pracą społeczną, pomagała akowcom, wstawiała się w ich obronie. Z tego powodu Anna Bando i jej matka musiały opuścić Gdańsk. W 1947 roku wróciły do Warszawy, gdzie Anna Bando ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej. 
Od lat 50. do emerytury pracowała w Centralnym Szpitalu Kolejowym na Oddziale Neurologii, prowadziła też przychodnię neurologiczną.
W 1988 roku przeszła na emeryturę. Pracowała jeszcze na pół etatu w przychodni neurologicznej i prowadziła konsultacje w Schronisku Opiekuńczym i Zakładzie Poprawczym dla Dziewcząt w Falenicy. Potem zajęła się pracą społeczną - prowadziła gabinet dla kombatantów w Marysinie, była w Zarządzie Koła Kombatantów Wawer (w dziale socjalnym). W 2008 roku została prezesem Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W 1984 roku Janina Stupnicka i Anna Bando zostały odznaczone medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Rozmowę audio nagrała Katarzyna Michałkiewicz w 2012 roku w Warszawie, sygnatura AHM_2694.

Anna Bando - galeria