Wyszukaj słowa w nagraniu
Pomoc  
[[frag.start]]
Korzystaj ze wszystkich funkcji i zasobów archiwum za darmo i bez ograniczeń
   

Maria Nowicka - biogram

Urodziła się 8 września 1919 w Warszawie, w polsko-żydowskiej rodzinie Aldony z domu Jastrzębskiej i Samuela Józefa Lipszyców. Miała ośmioro rodzeństwa, w tym brata bliźniaka, Tadeusza. Ojciec, inżynier rolnictwa, pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych (zmarł w latach 20.). Matka pracowała w przedszkolu Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Maria Nowicka spędziła dzieciństwo we wsi Ostrówek w powiecie radzymińskim. Do Warszawy przeniosła się, wraz z rodziną, w drugiej połowie lat 20. Zamieszkała w I kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu. W połowie lat 30. przeprowadziła się na Bielany. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną Rodziny Wojskowej oraz prywatne gimnazjum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jaworkówny.
Wybuch II wojny światowej przerwał jej studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wraz z matką i rodzeństwem wyjechała do Ostrówka, pracowała w rodzinnym gospodarstwie. Wstąpiła do Armii Krajowej, była łączniczką komendantury obwodu. Jej matka w tym czasie pomagała wielu Żydom w ukrywaniu się. Po wojnie otrzymała medal Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.
Zaraz po ustaniu działań wojennych, w styczniu 1945 Maria Nowicka, z matką, powróciła do Warszawy. Po ukończeniu studiów na SGGW pracowała jako redaktor wydawnictw i w oświacie rolniczej, m.in. w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Państwowym Instytucie Wydawnictw Rolniczych, Ministerstwie Rolnictwa, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskim Towarzystwie Zootechnicznym.
Wyszła za mąż za Jacka Nowickiego, znanego architekta.
Zmarła 10 stycznia 2024.


Rozmowę wideo nagrał Jarosław Pałka w 2011 roku w Warszawie, sygnatura AHM_V_0095.

Maria Nowicka - galeria