Wyszukaj słowa w nagraniu
Pomoc  
[[frag.start]]
Korzystaj ze wszystkich funkcji i zasobów archiwum za darmo i bez ograniczeń
   

Maria Nowicka - biogram

Urodziła się 8 września 1919 w Warszawie, w polsko-żydowskiej rodzinie Aldony z domu Jastrzębskiej i Samuela Józefa Lipszyców. Miała ośmioro rodzeństwa, w tym brata bliźniaka, Tadeusza. Ojciec, inżynier rolnictwa, pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych (zmarł w latach 20.). Matka pracowała w przedszkolu Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Maria Nowicka spędziła dzieciństwo we wsi Ostrówek w powiecie radzymińskim. Do Warszawy przeniosła się, wraz z rodziną, w drugiej połowie lat 20. Zamieszkała w I kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu. W połowie lat 30. przeprowadziła się na Bielany. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną Rodziny Wojskowej oraz prywatne gimnazjum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jaworkówny.
Wybuch II wojny światowej przerwał jej studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wraz z matką i rodzeństwem wyjechała do Ostrówka, pracowała w rodzinnym gospodarstwie. Wstąpiła do Armii Krajowej, była łączniczką komendantury obwodu. Jej matka w tym czasie pomagała wielu Żydom w ukrywaniu się. Po wojnie otrzymała medal Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.
Zaraz po ustaniu działań wojennych, w styczniu 1945 Maria Nowicka, z matką, powróciła do Warszawy. Po ukończeniu studiów na SGGW pracowała jako redaktor wydawnictw i w oświacie rolniczej, m.in. w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Państwowym Instytucie Wydawnictw Rolniczych, Ministerstwie Rolnictwa, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskim Towarzystwie Zootechnicznym.
Wyszła za mąż za Jacka Nowickiego, znanego architekta.
Mieszka w Warszawie.


Rozmowę wideo nagrał Jarosław Pałka w 2011 roku w Warszawie, sygnatura AHM_V_0095.

Maria Nowicka - galeria