Cykl filmowy

Warszawiacy opowiadają

O projekcie

W zbiorach Archiwum Historii Mówionej DSH i OK można znaleźć wiele wspomnień mieszkańców Warszawy. Aby zachęcić Czytelników do poszukiwań, wybraliśmy sześć opowieści – sześć przykładów tego, jak odmienne były doświadczenia i jak rozmaicie układały się losy warszawiaków.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych naszych rozmówców.

wybór i opracowanie: Jarosław Pałka
montaż: Dariusz Krajewski

Halina Cieszkowska (po lewej), z bratem Jerzym i matką Marią Chlistunoff w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, lata 30. Fot. ze zbiorów Haliny Cieszkowskiej
Halina Cieszkowska (po lewej), z bratem Jerzym i matką Marią Chlistunoff w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, lata 30. Fot. ze zbiorów Haliny Cieszkowskiej

Maria Nowicka

Posłuchajcie, jak mieszkanka pierwszej kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wspomina przedwojenny Żoliborz. Maria Nowicka, pochodząca z zasymilowanej żydowskiej rodziny Lipszyców, dzieciństwo spędziła w Ostrówku, gdzie opiekę nad nią i ośmiorgiem jej rodzeństwa sprawowała Helena Kowalska, znana obecnie jako św. Faustyna.

Pełną relację można obejrzeć tutaj: https://relacjebiograficzne.pl/video/2-maria-nowicka.

Zdzisław Stawicki

Zdzisław Stawicki urodził się w Warszawie w 1927 roku. Jak wyglądało jego dzieciństwo na Mokotowie i Sielcach? Czym zajmowali się nastolatkowie w czasie okupacji? Jak wyglądało powstanie na Starym Mieście widziane jego oczami?

Pełną relację można obejrzeć tutaj: https://relacjebiograficzne.pl/video/46-zdzislaw-stawicki.

Krystyna Wróblewska-Cieliszak

Krystyna Wróblewska-Cieliszak urodziła się w 1927 roku na Zamojszczyźnie. W czasie wojny opuściła rodzinne strony w obawie przed wysiedleniem, w 1944 roku zamieszkała w Warszawie. W czasie powstania warszawskiego została wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W wywiadzie podzieliła się z nami wspomnieniami z tego najtrudniejszego okresu. Jak wyglądał jej powrót do domu?

Pełną relację można obejrzeć tutaj: https://relacjebiograficzne.pl/video/277-krystyna-cieliszak.

Zofia Rusecka

Zofia Rusecka była utalentowaną sportsmenką, a w czasie okupacji należała do elitarnego bojowego oddziału 993/W, który wykonywał egzekucje na zdrajcach i konfidentach. Po powstaniu warszawskim trafiła do obozu dla żołnierek w Oberlangen, a po jego wyzwoleniu służyła w legendarnej 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Opowiada m.in. o akcji likwidacyjnej w barze Za Kotarą i wystawianiu przepustek dla żołnierzy gen. Maczka.

Pełnej relacji można wysłuchać tutaj: https://relacjebiograficzne.pl/audio/54-zofia-rusecka.

Marian Słowiński

Marian Słowiński zmarł w 2020 roku w Warszawie. Był najdłużej żyjącym w Polsce weteranem legendarnej 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Opowiada o swej fascynacji wojskiem, o przedwojennej szkole wojskowej dla małoletnich w Koninie, kampanii 1939 roku, służbie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i bitwie pod Falaise, a także o swoich sympatiach z czasów wojny.

Pełnej relacji można wysłuchać tutaj: https://relacjebiograficzne.pl/audio/177-marian-slowinski.

Halina Cieszkowska

Halina Cieszkowska była łączniczką w powstaniu warszawskim. Opowiada o nadziejach związanych z jego wybuchem, o przenoszeniu rozkazów pomiędzy walczącymi oddziałami, powstańczym dniu codziennym. O tym, jak okoliczności potrafią zmienić postrzeganie pewnych rzeczy.

Pełną relację (w dwóch częściach) można obejrzeć tutaj: https://relacjebiograficzne.pl/video/41-halina-cieszkowska-i, https://relacjebiograficzne.pl/video/43-halina-cieszkowska-ii.