Społeczeństwo II Rzeczpospolitej

O projekcie

Przedstawiamy wspomnienia naszych rozmówców, z indywidualnej perspektywy ukazujące wydarzenia i problemy poruszane w szkole na lekcjach historii. Materiały te służą wzbogaceniu zajęć, mogą też stać się punktem wyjścia do pogłębionej refleksji nad zjawiskami, których dotyczą.

Plik PDF zawiera podstawowe informacje dotyczące zaprezentowanych świadectw, transkrypcje nagrań oraz pytania pomocnicze, ułatwiające wykorzystanie tych źródeł w pracy z uczniami.

Materiały dźwiękowe można odtwarzać w czasie lekcji z dowolnego urządzenia mobilnego. Można także wydrukować i rozdać uczniom zapis nagrań oraz pytania zawarte w pliku PDF.

Poruszane zagadnienia są zgodne z podstawą programową dla szkół średnich.


Pobierz plik PDF
Fot. ze zbiorów Krystyny Domańskiej, AHM

Materiały archiwalne do wykorzystania w czasie lekcji

Anna Bando
Janina Stupnicka
Eugenia Chmielewska
Edukacja na Podlasiu
Eugenia Chmielewska
Gazety i radio na przedwojennej wsi
Janina Głusińska
Zagrożenie pożarowe na wsi
Janina Głusińska
Obciążenia podatkowe
przedwojennej wsi
Janina Głusińska
Kobieta wobec małżeństwa
Józef Stós
Rozsyłanie wici na zjazd ludowy