Społeczeństwo polskie w czasie okupacji

O projekcie

Przedstawiamy wspomnienia naszych rozmówców, z indywidualnej perspektywy ukazujące wydarzenia i problemy poruszane w szkole na lekcjach historii. Materiały te służą wzbogaceniu zajęć, mogą też stać się punktem wyjścia do pogłębionej refleksji nad zjawiskami, których dotyczą.

Plik PDF zawiera podstawowe informacje dotyczące zaprezentowanych świadectw, transkrypcje nagrań oraz pytania pomocnicze, ułatwiające wykorzystanie tych źródeł w pracy z uczniami.

Materiały dźwiękowe można odtwarzać w czasie lekcji z dowolnego urządzenia mobilnego. Można także wydrukować i rozdać uczniom zapis nagrań oraz pytania zawarte w pliku PDF.

Poruszane zagadnienia są zgodne z podstawą programową dla szkół średnich.


Pobierz plik PDF
Ławka tylko dla Niemców. Plac Wolności we Włocławku, 1940. Fot. ze zbiorów Janusza Paszyńskiego, AHM

Materiały archiwalne do wykorzystania w czasie lekcji

Marianna Uścińska
Kryjówka w kartoflisku
posłuchaj pełnej relacji
Marianna Uścińska
Sowiecki porządek
posłuchaj pełnej relacji
Anna Bando
Ukrywanie Lilki
Anna Bando
Żydowscy goście
Eugenia Chmielewska
Niemieckie porządki
Eugenia Chmielewska
Kontyngenty
Eugenia Chmielewska
Zagłada Żydów z Orli
Irena Exner
Etapy Zagłady
Bożena Gardolińska
Wojna oczami dziecka
Bożena Gardolińska
Ludność cywilna w kampanii 1939 roku
Bożena Gardolińska
Grabież dóbr kultury
Bożena Gardolińska
Zima 1939/1940
Bożena Gardolińska
Wysiedlenia Polaków z Torunia
Czesław Wernicki
Akcja „Burza”
Czesław Wernicki
Aresztowanie akowców przez NKWD