Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej

O projekcie

Przedstawiamy wspomnienia naszych rozmówców, z indywidualnej perspektywy ukazujące wydarzenia i problemy poruszane w szkole na lekcjach historii. Materiały te służą wzbogaceniu zajęć, mogą też stać się punktem wyjścia do pogłębionej refleksji nad zjawiskami, których dotyczą.

Plik PDF zawiera podstawowe informacje dotyczące zaprezentowanych świadectw, transkrypcje nagrań oraz pytania pomocnicze, ułatwiające wykorzystanie tych źródeł w pracy z uczniami.

Materiały dźwiękowe można odtwarzać w czasie lekcji z dowolnego urządzenia mobilnego. Można także wydrukować i rozdać uczniom zapis nagrań oraz pytania zawarte w pliku PDF.

Poruszane zagadnienia są zgodne z podstawą programową dla szkół średnich.


Pobierz plik PDF
Wystawa techniki. Wrocław, lata 50. Fot. ze zbiorów Haliny Połchowskiej-Stabrowskiej, AHM

Materiały archiwalne do wykorzystania w czasie lekcji

Eugenia Chmielewska
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Mikołaj Turkowicz
Od sierpa do snopowiązałki
Maria Wilk
Uprawa konopi
Maria Wilk
Pierwszy telewizor
Maria Wilk
Reforma rolna
Maria Wilk
Rozwój wsi po wojnie
Regina Żylińska
Starzy i nowi mieszkańcy Szczecina