Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej

O projekcie

Przedstawiamy wspomnienia naszych rozmówców, z indywidualnej perspektywy ukazujące wydarzenia i problemy poruszane w szkole na lekcjach historii. Materiały te służą wzbogaceniu zajęć, mogą też stać się punktem wyjścia do pogłębionej refleksji nad zjawiskami, których dotyczą.

Plik PDF zawiera podstawowe informacje dotyczące zaprezentowanych świadectw, transkrypcje nagrań oraz pytania pomocnicze, ułatwiające wykorzystanie tych źródeł w pracy z uczniami.

Materiały dźwiękowe można odtwarzać w czasie lekcji z dowolnego urządzenia mobilnego. Można także wydrukować i rozdać uczniom zapis nagrań oraz pytania zawarte w pliku PDF.

Poruszane zagadnienia są zgodne z podstawą programową dla szkół średnich.


Pobierz plik PDF
Wystawa techniki. Wrocław, lata 50. Fot. ze zbiorów Haliny Połchowskiej-Stabrowskiej, AHM

Materiały archiwalne do wykorzystania w czasie lekcji

Marek Biały
Problemy mieszkaniowe: kamienica państwa Białych
posłuchaj pełnej relacji
Marek Biały
Polska A i Polska B
posłuchaj pełnej relacji
Marek Biały
Siedlce w epoce Gierka
posłuchaj pełnej relacji
Marek Biały
Pracownicy przemysłu w Siedlcach w 1980 roku
posłuchaj pełnej relacji
Marek Biały
Założenie Solidarności w Siedlcach
posłuchaj pełnej relacji
Alicja Chodorowska
Ziemie Północne tuż po wojnie
posłuchaj pełnej relacji
Alicja Chodorowska
Ziemie Północne: sytuacja Niemców
posłuchaj pełnej relacji
Zbigniew Janas
Strajkowanie na kolei w latach 70.
posłuchaj pełnej relacji
Zbigniew Janas
Walka o prawa pracownicze przed Solidarnością
posłuchaj pełnej relacji
Zbigniew Janas
Strajk w 1980 roku w Ursusie
posłuchaj pełnej relacji
Karol Szadurski
Kradzieże w Hucie Warszawa
posłuchaj pełnej relacji
Jan Trawczyński
Praca w fabryce w Ursusie
posłuchaj pełnej relacji
Dariusz Wizor
Dekada Gierka oczami młodzieży
posłuchaj pełnej relacji
Eugenia Chmielewska
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Bożena Gardolińska
Sytuacja Niemców tuż po wojnie
Bożena Gardolińska
Zasiedlanie Ziem Zachodnich, szaber
Bożena Gardolińska
Odbudowa kadr po wojnie
Bożena Gardolińska
Szkoła pielęgniarstwa w Mielcu
Mikołaj Turkowicz
Od sierpa do snopowiązałki
Maria Wilk
Uprawa konopi
Maria Wilk
Pierwszy telewizor
Maria Wilk
Reforma rolna
Maria Wilk
Rozwój wsi po wojnie
Regina Żylińska
Starzy i nowi mieszkańcy Szczecina